POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ A L'USUARI

GRANS ESPAIS Ski& Aventura, des d'ara RESPONSABLE, és el Responsable del Tractament de les dadespersonals de l'Usuari i l'informa que aquestesdadesserantractades de conformitatamb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiquespel que fa al tractament de dadespersonals i a la lliurecirculaciód'aquestesdades, pel que se li facilita la següentinformació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial ambl'Usuari. Les operacionsprevistes per realitzar el tractamentsón:

  • Remissió de comunicacionscomercialspublicitàriesper email, fax, SMS, MMS, comunitatssocials o qualsevolaltremitjàelectrònic o físic, present o futur, que possibilitirealitzarcomunicacionscomercials. Aquestescomunicacionsseranrealitzadespel RESPONSABLE i relacionades sobre elsseusproductes i serveis, o delsseuscol·laboradors o proveïdorsambels que aquesthagiarribat a algunacord de promoció. En aquest cas, elstercersmaitindranaccés a les dadespersonals.
  • Realitzarestudisestadístics.
  • Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevoltipus de petició que siguirealitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la sevadisposició.
  • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Base jurídica del tractament: consentiment de l'interessat.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interèsmutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no siguinecessari per a tal fi, es suprimiranamb mesures de seguretatadequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades:

Les seves dades seran comunicades a tercers per a la gestió de les finalitats inherents al desenvolupament i compliment de l'objecte del contracte, pot resultar necessari i obligatori per a la prestació del servei, que les seves dades hagin de ser comunicats als diferents proveïdors, com ara companyies aèries , navilieres, hotels i altres proveïdors de serveis, els quals estan obligats a utilitzar les dades, únicament i exclusivament, per donar compliment a l'objecte del contracte. Aquests proveïdors, depenent del país de destinació del seu viatge, podran estar ubicats a tercers països per als quals sigui necessari realitzar una transferència internacional de dades.

Les seves dades també seran comunicades per obligació legal a administracions públiques. En tots els casos, GRANS ESPAIS Ski & Aventura assumeix la responsabilitat per la informació personal que ens faciliti, i sol·licitem a aquelles empreses amb els quals compartim la seva informació personal que apliquin el mateix grau de protecció de la informació que nosaltres.

Drets que assisteixen l'usuari:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevolmoment.
  • Dretd'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les sevesdades i de la limitació o oposició al seutractament.
  • Dret a presentar una reclamaciódavantl'Autoritat de Control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Adreça postal: GRANS ESPAIS Ski & Aventura. Carrer Josep Torra i Bages, 1 2 - 08401 Granollers (BARCELONA. Email: mail@gransespais.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les casellescorresponents i entrada de dades en elscamps, marcatsamb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, acceptenexpressament i de forma lliure i inequívoca, que les sevesdadessónnecessàries per atendre la sevapetició, per part del prestador, sentvoluntària la inclusió de dades en elscampsrestants. L'Usuarigaranteix que les dadespersonalsfacilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevolmodificació de les mateixes.   El RESPONSABLE informa i garanteixexpressamentalsusuaris que les sevesdadespersonals no serancedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzésalguntipus de cessió de dadespersonals, es demanaràprèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per partdelsUsuaris. Totes les dadessol·licitades a través del lloc web sónobligatoris, ja que sónnecessaris per a la prestaciód'unserveiòptim a l'usuari. En cas que no siguinfacilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveisfacilitatssiguincompletamentajustats a les sevesnecessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitatamb el que disposen les normativesvigents en protecció de dadespersonals, el RESPONSABLE estàcomplintamb totes les disposicions de les normatives GDPR per altractament de les dadespersonals de la sevaresponsabilitat, i manifestamentambelsprincipisdescrits a l'article 5 de l'GDPR, pelsqualsóntractats de manera lícita, lleial i transparent en relacióambl'interessat i adequades, pertinents i limitats al que necessari en relacióambelsfins per alsqualssóntractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementatpolítiquestècniques i organitzativesapropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixenl'GDPR per tal de protegirelsdrets i llibertatsdelsUsuaris i els ha comunicat la informacióadequadaperquèpuguinexercir-los.